Junior Programma Plus

De studie


Het plusprogramma is een vervolg op het startprogramma. Hierin besteden we aandacht aan het perfectioneren van de leesvaardigheid en aan het aanleren van de correcte recitatie ( tajweed regels). Daarnaast memoriseren de leerlingen Juz ‘Amma (laatste deel van de Quran) en maken ze kennis met de Arabische taal door het memoriseren en begrijpen van ahadieth (overleveringen). 


Om de Arabische taal en de fundamenten van de Islam verder te ontwikkelen, besteden we ook aandacht aan het aanleren en begrijpen van ‘Aqiedah (geloofsleer) in de vorm van vraag en antwoord. 


Leerdoelen

▪ perfectioneren van de leesvaardigheid

▪ aanleren van correcte recitatie (tajweed regels)

▪ memoriseren en begrijpen van een bepaald aantal ahadieth (overleveringen)

▪ memoriseren en begrijpen van een bepaald aantal ‘Aqiedah vragen (geloofsleer)

▪ memoriseren van Juz ‘Amma (laatste deel van de Quran)


Doelgroep

Leerlingen die het Junior Startprogramma succesvol hebben afgerond of elders een programma van gelijkwaardig niveau hebben afgerond.


Onderwijsvorm

Klassikaal


Onderwijstijd

5 uur (2x 2.5uur per week) 


Studiemateriaal

- de Mushaf

Mi’at Hadieth lil Hifz

Kitaab Al-‘Aqiedah li Tifl Al-Muslim

- Door de docent verschaft lesmateriaal


Toetsing

Mondelinge en schriftelijke deeltoetsen en een mondelinge en schriftelijke eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van dit programma is 34 weken. Het start eind september 2017 en loopt door tot eind mei 2018.

Het onderwijsgeld bedraagt €284,- per studiejaar, exclusief lesmateriaal. Te voldoen vóór aanvang van de studie.

Klik hier om in te schrijven. Kies bij studie of cursus ‘Junior Programma Plus’. Na uw inschrijving ontvangt u verdere informatie.


Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar!