Memorisatie Programma (Hifz al-Quran)In het Memorisatie Programma wordt op een structurele wijze de Quran gememoriseerd. Leerlingen krijgen individuele begeleiding bij het memoriseren en worden geacht op grond van eigen inzet een vastgesteld doel per week te behalen. 


In dit programma kan men drie trajecten volgen: ‘regulier’, ‘aanvullend’ of ‘intensief’. Elk traject heeft een eigen studiebelasting en vastgestelde doelen.


Traject Regulier

Studiebelasting:                5 uur per week

Weekdoel:                         driekwart bladzijde

Jaardoel:                           3 hizb


Traject Aanvullend

Studiebelasting:                10 uur per week

Weekdoel:                         anderhalve bladzijde

Jaardoel:                           6 hizb


Traject Intensief

Studiebelasting:                15 uur per week

Weekdoel:                         kwart hizb

Jaardoel:                          10 hizb


Doelgroep

Leerlingen die de Junior Programma’s hebben doorlopen of elders een programma van gelijkwaardig niveau hebben gevolgd.


Onderwijstijd

Afhankelijk van het gekozen traject


Toetsing

Wekelijkse overhoringen 


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van dit programma is 40 weken. Het start eind september en loopt door tot begin juli. 

Het onderwijsgeld per traject zal binnenkort bekend worden gemaakt.