Leer de Quran Lezen - met basis Tadjweedregels

Leerdoel


Na een succesvolle afronding van deze cursus is de student in staat om de Quran individueel te lezen en beheerst hij de basisregels van Tadjweed. In het begin leert de cursist het alfabet en de leesprincipes. Daarna oefent hij met woorden en zinnen uit de Quran waardoor hij went aan het Quranische schrift en vocabulaire. Het tweede deel van de cursus bestaat uit een studie van de basisregels van Tadjweed. Hij leert de theoretische achtergrond van de belangrijkste regels en oefent zowel klassikaal als individueel met het toepassen ervan.


inhoud

Alfabet, leesprincipes, Quranische woorden en zinnen, Tadjweedregels.


Onderwijsvorm

Werkcolleges


Studiemateriaal

Noor Al-Bayaan fi Mu’allim Al-Qiraa’ati bil Quran

Bijbehorend oefenprogramma voor de pc

Door de docent verschaft lesmateriaal


Toetsing

Mondelinge deeltoetsen en een eindtoets


Onderwijstijden

2x 3uur per week (exclusief huiswerktijd)


Looptijd en kosten

De looptijd van deze cursus is 7 weken. De kosten zijn €77,-. 


U kunt zich momenteel NIET inschrijven voor deze studie!