Junior Islamstudies (eerstejaars)


De studie

De opleiding Junior Islamstudies is bedoeld voor leerlingen vanaf 11 jaar. In deze studie krijgen de leerlingen drie vakken onderwezen: Taalverwerving Arabisch, Islam en Quran. Het vak Taalverwerving Arabisch maakt leerlingen bekend met de belangrijkste taalelementen, zoals spreekvaardigheid, luistervaardigheid, begrijpend lezen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Het vak Islam gaat in het eerste jaar over twee belangrijke islamitische wetenschappen: Aqiedah (geloofsleer) en Fiqh (regelgeving). Het vak Quran staat in het teken van memorisatie en de regels van Tadjweed (recitatie).


Wij hebben voor deze opleiding zorgvuldig lesmateriaal geselecteerd. Voor taalverwerving gebruiken we de kindervariant van het programma Madinah Arabic. Dit programma wordt in veel westerse landen op islamitische basisscholen gebruikt. Voor de vakken Islam en Quran hebben wij zelf lesmateriaal ontwikkeld dat goed aansluit bij het niveau en de leefwereld van de leerlingen. 


Het programma wordt onderwezen in kleine klassen en focusgroepen van minimaal 12 en maximaal 15 leerlingen . Zo krijgt elke leerling veel persoonlijke aandacht en kan het leerproces waar nodig per individu worden aangestuurd. 


Leerdoelen Taalverwerving Arabisch


 • opbouwen van een woordenschat van minimaal 250 woorden en uitdrukkingen
 • aanleren van ongeveer 20 fundamentele grammaticale constructies
 • begrijpend lezen op korte tekst niveau
 • korte dialogen voeren over kennismaking, afkomst, religieuze onderwerpen en alledaagse situaties in het leven van een student
 • Schriftelijk uitdrukken op zinsniveau


Leerdoelen Islamlessen


‘Aqiedah (geloofsleer)

 • begrijpen van het belang en de betekenis van Tawheed
 • begrijpen van de betekenis van de Shahada, haar voorwaarden en tenietdoeningen
 • begrijpen van de fundamenten van het geloof
 • begrijpen van de essentie van Shirk en zijn gevaren


Fiqh (regelgeving)

 • begrijpen van het belang en de regelgeving van reinheid
 • begrijpen van de regelgeving over de kleine wassing, grote wassing en Tayammum
 • begrijpen van alle regelgeving omtrent reinheid die gepaard gaat met de puberteit


Leerdoelen Quranlessen


 • memoriseren van (minimaal) één Hizb per lesjaar
 • aanleren van de correcte recitatie volgens de variant van Hafs ‘an ‘Asim
 • in theorie en praktijk aanleren van de volgende regels van Tadjweed:

- regels van de Noen Saakinah en Tanween

- regels van de Miem Saakinah

- regels van de Miem & Noen al-Mushaddadatayn

- regels van de Laam as-Shamsiyya & Laam al-Qamariyya

- regels van de Hamzatul Wasl & Hamzatul Qat’

- regels van de Moedoed

- stopregels in de Quran


Doelgroep

Voor jongens en meisjes (gescheiden klassen) vanaf 11 jaar die het Juniorprogramma van Lisaan Al-Arab succesvol hebben afgerond, of elders een programma van gelijkwaardig niveau hebben gevolgd. Leerlingen zonder vooropleiding van Lisaan Al-Arab dienen een toelatingstest af te leggen.


Onderwijsvorm

Werkcolleges


Onderwijstijden

8 uur per week op drie verschillende dagen: 2x 2,5 uur 1x 3 uur.Studiemateriaal

 • Madinah Arabic boek 1 (kinderversie)
 • Basis ‘Aqiedah leerjaar 1 (uitgave van Lisaan Al-Arab)
 • Basis Fiqh leerjaar 1 (uitgave van Lisaan Al-Arab)
 • De Regels van Tadjweed voor Junioren (uitgave van Lisaan Al-Arab)


Toetsing

Mondelinge en schriftelijke deeltoetsen en een mondelinge en schriftelijke eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van de studie is 34 weken exclusief toetsingsperiode.

Het onderwijsgeld bedraagt €396,- per studiejaar, exclusief lesmateriaal. Te voldoen vóór aanvang van de studie.


Let op: zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar!