Junior Programma Plus

De studie


Het plusprogramma is een vervolg op het startprogramma. Hierin besteden we aandacht aan het perfectioneren van de leesvaardigheid en aan het aanleren van de correcte recitatie ( tadjweed ). Daarnaast memoriseren de leerlingen Juz ‘Amma (laatste deel van de Quran) en maken ze kennis met de Sunnah door het memoriseren en begrijpen van ahadieth (overleveringen). Tevens leren ze de inhoud van de qisār as-suwwar  te begrijpen door het volgen van de Lisaan Al-Arab Tafsier cursus.


Om begrip van de Arabische taal te ontwikkelen leren ze belangrijke termen en vocabulaire uit de geleerde suwwar en overleveringen. Ook worden de Islamlessen van de Al-Amana methode in het plusprogramma vervolgd. 


Het programma wordt onderwezen in kleine klassen en focusgroepen van minimaal 12 en maximaal 15 leerlingen . Zo krijgt elk kind veel persoonlijke aandacht en kan het leerproces waar nodig per individu worden aangestuurd. 


Leerdoelen

▪ perfectioneren van de leesvaardigheid

▪ aanleren van correcte recitatie (tajweed regels)

▪ memoriseren van Juz ‘Amma (laatste deel van de Quran)

▪ begrijpen van de tafsier van de qisār as-suwwar

▪ memoriseren en begrijpen van een bepaald aantal ahadieth (overleveringen)

▪ leren van belangrijke termen en vocabulaire uit Quran en overleveringen

▪ verdieping basiskennis Islam


Doelgroep

Leerlingen die het Junior Startprogramma succesvol hebben afgerond of elders een programma van gelijkwaardig niveau hebben afgerond.


Onderwijsvorm

Klassikaal


Onderwijstijd

5 uur (2x 2.5uur per week) 


Studiemateriaal

- de Mushaf

- Lisaan Al-Arab Plusboekje (Quran & overleveringen) 

- Godsdienstmethode Al-Amana

- Stapsgewijs Quran Begrijpen

- Door de docent verschaft lesmateriaal


Toetsing

Mondelinge en schriftelijke deeltoetsen en een mondelinge en schriftelijke eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van dit programma is 34 weken. Het start eind september 2018 en loopt door tot eind mei 2019.

Het onderwijsgeld bedraagt €296,- per studiejaar, exclusief lesmateriaal. Te voldoen vóór aanvang van de studie.

Klik hier om in te schrijven. Kies bij studie of cursus ‘Junior Programma Plus’. Na uw inschrijving ontvangt u verdere informatie.


Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar!