Junior Startprogramma

De studie

Het juniorprogramma van Lisaan Al-Arab is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. In dit programma wordt aandacht besteed aan de Arabische taal en de Islam op een voor kinderen toegankelijke wijze. Het programma staat in het teken van het Quranische schrift en islamitische thema's. Leerlingen leren zelfstandig de Quran te lezen en te schrijven, memoriseren de qisār as-suwwar en leren deze correct uit te spreken, en maken kennis met de Islam op een leuke en leerzame manier. 


Voor het Arabische deel wordt gebruik gemaakt van een programma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen van non-natives (niet-Arabisch sprekenden). Het wordt over de hele wereld gebruikt en biedt, indien aan voorwaarden wordt voldaan, gegarandeerd resultaat. Het programma bereidt kinderen voor op het zelfstandig lezen van de Quran en maakt zodoende uitsluitend gebruik van het Quranische schrift en voorbeeldwoorden en zinnen uit de Quran. Het islamitische deel van het programma maakt kinderen bekend met de belangrijkste islamitische thema's.


Het programma wordt onderwezen in kleine klassen en focusgroepen van minimaal 12 en maximaal 15 leerlingen . Zo krijgt elk kind veel persoonlijke aandacht en kan het leerproces waar nodig per individu worden aangestuurd.  

Leerdoelen

▪ aanleren van een correcte uitspraak van de Arabische klanken                         

▪ leren van de letters van het alfabet in alle verschijningen

▪ stapsgewijs aanleren van alle leesprincipes

▪ stapsgewijs aanleren van alle schrijfprincipes

▪ memoriseren van de qisār as-suwwar

▪ aanleren van de correcte recitatie

▪ basiskennis opdoen over de belangrijkste islamitische thema's 


Aan het eind van het programma is de leerling in staat om zelfstandig de Quran te lezen op elke gewenste bladzijde op een normaal tempo, en kan hij of zij alle klanken en woorden correct uitspreken. Afhankelijk van zijn of haar inzet heeft de leerling tevens een significant aantal van de qisār as-suwwar gememoriseerd. Daarnaast heeft de leerling belangrijke kennis over de Islam op gedaan en heeft hij of zij correct leren bidden door het volgen van de Lisaan Al-Arab Gebeds A-B-C cursus. 


Inhoud leesvaardigheid 

Het proces van Quran leren lezen kent zeven fases. Elke fase behandelt een specifiek leesprincipe. In elke fase krijgen leerlingen theoretische kennis over het leesprincipe en leren zij woorden te lezen met het leesprincipe dat in die fase centraal staat. Elke fase wordt afgesloten met een leestoets waarin zowel de leesvaardigheid als het leestempo worden getoetst. De zeven fases zijn:


 1. Letters
 2. Harakaat (korte klinkers)
 3. Mudoed (lange klinkers
 4. Tanween (nunatie)
 5. Sukoen
 6. Tashdied
 7. Diverse lees- en spellingregels


Inhoud schrijfvaardigheid 

Het proces van leren schrijven is ook opgedeeld in zeven fases, gelijk aan de fases van leesvaardigheid. In het Junior Startprogramma krijgen leerlingen fase 1 en 2. Schrijfvaardigheid ontwikkelt zich altijd langzamer dan leesvaardigheid. 


Inhoud Islamonderwijs

Leerlingen werken met de Al-Amana Methode, een programma ontwikkeld voor islamitisch basisonderwijs. Aan de hand van vijf kernthema's leren ze alle belangrijke kennis die elke moslim moet bezitten. De vijf thema's zijn:


 • De Profeet salla Allahu 'alayhi wassalam
 • 'Aqiedah (geloofsleer)
 • Het gebed
 • Ramadaan
 • Hadj


Doelgroep

Beginners zonder voorkennis van de Arabische taal of met enige achtergrond, bijvoorbeeld opgedaan op een andere weekendschool.


Onderwijsvorm

Klassikaal


Onderwijstijd

5 uur (2x 2.5uur per week)  
Studiemateriaal

- Stapsgewijs Quran Lezen fase 1 & 2 (leesboek)

- Fath Ar-Rahmān fī ta3līm kalimāt Al-Qurān (leesboek)

- Silsilat 3allama bil Qalam (werkboeken)

- Godsdienstmethode Al-Amana

- Bijbehorend oefenprogramma voor de pc

- Audio CD voor oefenen recitatie

- Door de docent verschaft lesmateriaal


Toetsing

Mondelinge deeltoetsen en een mondelinge eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van dit programma is 34 weken. Het start eind september 2018 en loopt door tot eind mei 2019.

Het onderwijsgeld bedraagt €296,- per studiejaar, exclusief lesmateriaal. Te voldoen vóór aanvang van de studie.

Klik hier om in te schrijven. Kies bij studie of cursus ‘Juniorprogramma’. Na uw inschrijving ontvangt u verdere informatie.Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 

 
 
 

Ervaring van een ouder

In eerste instantie wilde ik mijn zoontje van 8 jaar niet inschrijven omdat ik dacht dat Arabisch veel te moeilijk voor hem zou zijn. Echter, het tegendeel is mij bewezen! Van niet kennen en kunnen uitspreken van letters tot het beheersen van correct Arabisch in woord en geschrift. En dat SubhanAllah in een aantal maanden tijd. Hij kan nu zelfstandig de Koran lezen. Door hem te helpen met zijn huiswerk heb ook ik veel van de grammatica opgestoken. Ik dank de leraren van Lisaan Al-Arab voor hun inzet en de mooie prestaties die behaald zijn.

Oum Adam