Pre-Junior Programma 

De studie

Het Pre-Junior Programma van Lisaan Al-Arab is bedoeld voor kinderen van 6 en 7 jaar. In dit programma wordt aandacht besteed aan de Arabische taal op een voor kinderen toegankelijke wijze. Het bereidt kinderen voor op het Junior Programma van Lisaan Al-Arab. In het Pre-Junior Programma worden alvast enkele fases van het Junior Programma doorlopen. 


Er wordt gebruik gemaakt van een programma dat speciaal ontwikkeld is door Lisaan Al-Arab voor deze leeftijdscategorie, 'Stapsgewijs Quran Lezen'. Het biedt, indien aan voorwaarden wordt voldaan, gegarandeerd resultaat. Het programma bereidt kinderen voor op het zelfstandig lezen van de Quran en maakt zodoende uitsluitend gebruik van het Quranische schrift en voorbeeldwoorden en zinnen uit de Quran. Daarnaast maken kinderen op een thematische wijze kennis met belangrijke islamitische thema's. 


Het Pre-Junior Programma wordt op een leuke en speelse manier onderwezen, met inachtneming van de vereiste pedagogische methoden. Het doel is om kinderen voor te bereiden op het Junior Programma en om de Quran en de Islam geliefd te maken bij hen. Het programma wordt onderwezen in kleine klassen en focusgroepen van minimaal 12 en maximaal 15 leerlingen . Zo krijgt elk kind veel persoonlijke aandacht en kan het leerproces waar nodig per individu worden aangestuurd. 


Leerdoelen 


 • aanleren van een correcte uitspraak van de Arabische klanken 
 • leren van de letters van het alfabet in alle verschijningen
 • stapsgewijs aanleren van de leesprincipes in fase 1 & 2 uit 'Stapsgewijs Quran Lezen'. 
 • aanleren van het schrijven van Arabische letters
 • aanleren van de correcte recitatie
 • memoriseren van qisār as-suwwar 
 • Spelenderwijs kennis maken met islamitische thema's


Aan het eind van het programma is de leerling in staat om zelfstandig Arabische woorden te lezen met alle korte klinkers. Afhankelijk van zijn of haar inzet heeft de leerling een aantal van de qisār as-suwwar gememoriseerd. Tevens heeft de leerling kennis gemaakt met de Islam op een leuke en speelse manier.


Doelgroep

Beginners zonder voorkennis van de Arabische taal


Onderwijsvorm

Klassikaal 


Onderwijstijd

5 uur per week (2x 2.5 uur)  


Studiemateriaal


 • Stapsgewijs Quran Lezen fase 1 & 2
 • Lisaan Al-Arab werkboek
 • Lang Leve Islam: Maxi-methode voor mini-moslims
 • Door de docent verschaft lesmateriaal


Toetsing 

Mondelinge deeltoetsen en een mondelinge eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van dit programma is 34 weken. Het start eind september 2018 en loopt door tot eind mei 2019.

Het onderwijsgeld bedraagt €296,- per studiejaar, exclusief lesmateriaal. Te voldoen vóór aanvang van de studie.

Klik hier om in te schrijven. Kies bij studie of cursus ‘Pre-Junior Programma’. Na uw inschrijving ontvangt u verdere informatie.


Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar!