Missie en Visie

Lisaan Al-Arab wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de islamitische identiteit door een brug te zijn naar de Arabische taal. Het Arabisch is immers één van de pijlers van deze identiteit. Tevens wenst Lisaan Al-Arab een alternatief te bieden voor studenten die niet in de gelegenheid zijn naar het buitenland te reizen om een studie te volgen, maar zich de taal wel eigen willen maken.


Ook wil Lisaan Al-Arab de Arabische taal toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht niveau of opleidingsachtergrond. Iedereen kan Arabisch leren! Daarom zijn de onderwijsvorm, de methodiek en het lesmateriaal zorgvuldig geselecteerd om zodoende de toegankelijkheid te bevorderen.