Wie zijn wij?

Lisaan Al-Arab is een educatief instituut dat zich richt op het onderwijzen van de Arabische taal aan non-natives (niet-Arabisch sprekenden). De oprichters van Lisaan Al-Arab ontwikkelden een grote passie voor de taal tijdens hun studie Arabisch in het buitenland. Bij terugkomst in Nederland besloten zij een instituut op te richten dat kwalitatief onderwijs verzorgt voor iedereen die dezelfde passie heeft voor het Arabisch.


Waarom studeren bij Lisaan Al-Arab?

Bij Lisaan Al-Arab wordt er rekening gehouden met de wensen van de student. Niet iedereen kan en wil hetzelfde. Sommige studenten willen in een korte periode een resultaatgericht doel halen, zoals het leren lezen van de Quran of het leren spreken van de Arabische taal. Voor hen zijn er cursussen die in deze behoeften voorzien. Anderen volgen liever een integrale studie waarin verschillende aspecten van de taal aan bod komen. Voor hen zijn er studies met een langere looptijd. En zo is het aanbod van Lisaan Al-Arab toegespitst op de specifieke wensen van de student.


Methodiek

Het lesmateriaal en de methodiek zijn gebaseerd op een systeem dat bedoeld is voor non-natives. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van specifieke didactische lesmethoden zodat de student stapsgewijs gegrond raakt in de Arabische taal. De student leert wat voor hem relevant is op zijn niveau en bouwt zijn kennis zorgvuldig op.


Docenten

De lessen worden verzorgd door ervaren docenten die de specifieke behoeften van de beginnende student begrijpen en oog hebben voor de didactische methoden die nodig zijn om non-natives een taal bij te brengen. Om de kwaliteit te waarborgen worden de docenten geselecteerd op grond van specifieke eisen. Denk daarbij aan ruime ervaring, lesbevoegdheid en certificeringen van uiteenlopende aard.


Kleine groepen

Bij Lisaan Al-Arab is de stelregel dat een taal gedoceerd moet worden in kleine groepen. Daarom tellen de groepen maar maximaal tien studenten. In deze setting krijgt de student veel persoonlijke aandacht en vindt er veel verbale interactie plaats. 


Gescheiden klassen

Bij Lisaan Al-Arab volgen mannen en vrouwen gescheiden van elkaar onderwijs. Voor vrouwen zijn er vrouwelijke docentes.