Leer Arabisch niveaus 1 tot 7

De studie

De studie Leer Arabisch is een integrale benadering in de bestudering van de Arabische taal. De studie is opgedeeld in zeven niveaus die elk onderverdeeld zijn in drie VVV-fases: Voorbereiding, Verdieping en Verankering. Een niveau wordt afgerond in zeven weken. 


Niveaus één en twee behoren tot de fase ‘Voorbereiding’, waarin de student leert lezen, schrijven en basale dialogen te voeren. Niveaus drie en vier behoren tot de fase ‘Verdieping’. Hierin leert de student begrijpend lezen op tekstniveau, breidt hij zijn communicatievaardigheden uit en maakt hij kennis met de verschillende wetenschappen van de Arabische taal, zoals Nahw (grammatica) en Sarf (morfologie). Niveaus vijf tot zeven zijn de fase van ‘Verankering’. Hierin leert hij langere teksten te begrijpen, zorgt hij voor een significante uitbreiding van zijn tekstbegrip en verdiept hij zich verder in de grammatica en morfologie.


De studie is bedoeld als poort naar het islamitische culturele en religieuze erfgoed. Daarom wordt in het lesmateriaal significant aandacht besteed aan islamitische woorden en termen. Alle niveaus zijn afzonderlijk te volgen en vormen op zichzelf staande eenheden met specifieke leerdoelen en competenties.

 
 

"Leer Arabisch is een integrale benadering in de bestudering van de Arabische taal"


Leerdoelen per fase


Fase Voorbereiding

aanleren van een correcte uitspraak van de Arabische klanken

opbouwen van een vocabulaire van minimaal 300 woorden en uitdrukkingen

lezen van alle gevocaliseerde teksten in normaal tempo

correct schrijven van letters, woorden en korte zinnen

begrijpend lezen op zinsniveau

spreken over alledaagse onderwerpen in leven van student

aanleren van ongeveer 50 fundamentele grammaticale en morfologische constructies


Fase Verdieping

voortzetten van de vaardigheden en competenties van fase Voorbereiding 

uitbreiden van de vocabulaire met minimaal 400 woorden en uitdrukkingen

het aanleren en bestuderen van ongeveer 40 vaktermen

begrijpend lezen op tekstniveau

verdere ontwikkeling van luister- en spreekvaardigheid

ontwikkelen van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

spreken met middellange zinnen en dialogen voeren over dagelijkse leven

introductie in de wetenschap Sarf

aanleren van het gebruik van het Arabisch woordenboek


Fase Verankering

voortzetten van de vaardigheden en competenties van fase Verdieping 

uitbreiden van de vocabulaire met minimaal 250 woorden en uitdrukkingen

het aanleren en bestuderen van ongeveer 60 vaktermen

verdere ontwikkeling van de spreekvaardigheid

verdere ontwikkeling van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

introductie in de wetenschap Nahw

overgang van praktische naar schematische benadering van grammatica

aanleren van grammaticale ontleding van zinnen

introductie in de principes van grammaticale analyse (i’raab)Doelgroep

Beginners zonder voorkennis van de Arabische taal beginnen in de voorbereidende fase. Gevorderden kunnen na het afleggen van een toelatingstest een hoger niveau instromen.

Studie wordt aangeboden voor zowel mannen als vrouwen


Onderwijsvorm

Werkcolleges


Onderwijstijden

2x 3uur per week. Zie rooster voor de exacte onderwijsdagen en tijden.


Studiemateriaal

Silsilat Ta’līmil Lughatil ‘Arabiyyati lighayrin Nātiqīna bihā

(programma van Universiteit van Riyaad)

Door de docent verschaft lesmateriaal

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke deeltoetsen en een mondelinge en schriftelijke eindtoets.


Looptijd en onderwijsgeld

De looptijd van elk niveau is zeven weken. In de zevende week worden toetsen afgenomen. Als de student deze succesvol aflegt mag hij doorstromen naar een hoger niveau.


Het onderwijsgeld bedraagt €77 euro per niveau, exclusief lesmateriaal.


U kunt zich momenteel NIET inschrijven voor deze studie!Ervaringen van studenten

"De Arabische lessen bij Lisaan al Arab zijn zeer gestructureerd en interactief. Er is een hele goede balans gecreëerd tussen het voeren van dialogen,(begrijpend)lezen, schrijven en grammatica. Dit zorgt er voor dat je op korte termijn resultaten boekt en gemotiveerd blijft om verder te leren"

Mohammed Rachid

"Al een aantal jaar ben ik op zoek geweest naar een goede studie voor de Arabische taal. Vaak was mijn ervaring helaas dat er geen duidelijke structuur zat in de lesstof. Lisaan Al Arab biedt echter wel een gestructureerd programma aan (onderverdeeld in niveaus) met duidelijke leerdoelen. Er wordt veel aandacht geschonken aan luisteren, spreken, schrijven en lezen maar stapsgewijs ook complexere onderwerpen zoals grammatica. Kortom, een uitstekende studie voor een ieder die oprecht de Arabische taal wenst te leren en te bestuderen"

Jalal el Benhaji